Προϊόντα

R717

Κωδικός: R717
Η αμμωνία NH3 (R717) είναι φυσική ουσία και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απόδοση ανάμεσα στα κοινώς χρησιμοποιούμενα ψυκτικά ρευστά. Δυστυχώς όμως η επικίνδυνη και τοξική φύση του το εμπόδισε από ευρεία αποδοχή, περιορίζοντάς το σε βιομηχανικές εφαρμογές. Η ASHRAE τη κατατάσσει στην κατηγορία Β2 (υψηλή τοξικότητα-χαμηλή ανεφλεξιμότητα) και ορίζει ειδικές διατάξεις ασφαλείας για τη διαχείριση και αξιοποίηση του σε ψυκτικές εγκαταστάσεις.
Χαρακτηριστικό Τιμή
ODP 0
GWP <1
Θερμοκρασία βρασμού (°C) -33,3
TLV (ppm) 25
LFL (%) 14,8
ASHRAE std 34 B2

Αν ενδιαφέρεστε για το προϊόν κάντε κλικ στο κουμπί " Ζητήστε προσφορά ".